PSYKOTERAPI

Hvorfor psykoterapi: De fleste mennesker opsøger psykoterapi, fordi der er noget i deres liv der går dem på og forringer deres livskvalitet. Ved at vælge psykoterapi får du mulighed for at arbejde med dét, der påvirker dine følelser, dine tanker og din adfærd.

Psykoterapi kan bruges både ved kriser og traumatiske oplevelse. Ligeledes kan psykoterapi også bruges af mennesker, som vil lære mere om dem selv, og gerne vil udvikle sig  professionelt og/eller personligt.

Målet: Gennem terapien vil du opleve, at der bliver mere sammenhæng i dit liv, at vi sammen samler trådene omkring dig og at du balancerer lettere i livet. Man kan sige at psykoterapi kan virke som forstørrelsesglas for det, der måtte være ubevidst og ubearbejdet i psyken.

Metoder: Jeg arbejder bredt og kreativt ud fra traditionelle psykologiske retninger og principper. De metoder jeg gør brug af strækker sig over traditionel samtaleterapi, kognitiv terapi, adfærdsterapi, oplevelsesorienteret terapi, gestaltterapi, eksistentiel terapi, kropsterapi, tegneterapi m.m.

Nedenstående udviklingstrin vil have indflydelse på din udvikling:

  • At vågne op – måske kender du allerede følelsen af at FÅ ØJE på den  “søvn” eller sindstilstand du befinder dig i  – når du eksempelvis føler dig fanget i manglende selvværd, utilstrækkelighed eller stress. Måske er det derfor du kontakter mig? 
  • At vokse op – Voksne kan stadig vokse. Her øger du måden at betragte livet på: Du udbygger måske din tillid til tilværelsen. Du vil vokse i din evne til at reflektere over dig selv og dét, der sker for dig i dit liv – og måske begynder du at se dig selv mere ærlighed og kærlighed. 
  • At rydde op – Vi vil sammen  RYDDE OP i din psykiske bagage, rydde op i det der tynger dig. Gennem arbejdet i terapien og de meditative tilstande vi arbejder i, får du mulighed for at kende til nye og MERE VÅGNE MÅDER at være i livet på.
            • Se også www.olevadumdahl ” De 5 opper”

Menneskesyn: Hvert menneske er unikt og har sin egen vej i livet. Du vil mærke at mit holistiske menneskesyn vil skinne igennem, og du vil også opleve dele af mindfulness og spiritualitet i terapien.

Praktisk: Psykoterapi fungerer sådan at vi efter aftale mødes i en 1 time/1,5 time ad gangen i mit terapilokale. Sammen fordyber vi os i den eller de problematikker du er optaget af. Jeg vil guide dig, udfordre dig, støtte dig og hjælpe dig til nye indsigter. Afhængig af din problematik, vil vi i begyndelsen mødes lidt oftere idet du vil opleve at det er i samtalen du udvikler dig. Længere henne i forløbet vil samtalerne være “samlende” og udfordre dig, så man kan sige at det er mellem samtalerne du praktiserer og øver dig i den nye retning, du er ved at tage til dig. 

Længden af et terapiforløb kan være af kortere eller længere varighed – sammen finder vi ud af, hvad der er bedst for dig .

 

 

 

Certificeret psykoterapeut v. ID Academy.