PSYKOTERAPI

Ved at vælge psykoterapi, får du mulighed for at arbejde med dine problematikker. Jeg tilbyder dig mit nærvær, min brede erfaring og mit professionelle engagement.

– Mærker du:

 • ….angst, føler du dig stresset?
 • at det er svært at få sat grænser i forhold til mennesker omkring dig?
 • at har du lavt selvværd?
 • at har du tunge, triste tanker, – måske depression?
 • at livet er håbløst og/eller meningsløst?
 • at du føler dig splittet?
 • at du står midt i en livskrise som – skilsmisse, dødsfald, fyring og/eller svigt?
 • at du er hæmmet af skyld og skam?
 • – rastløshed, tomhed og ensomhed?
 • alt for mange følelser, der fylder alt for meget?
 • at forholdet til familie, venner eller kolleger er problemfyldt?
 • at du har en selvskadende adfærd? (f.eks cutting eller madmisbrug)
 • at er du har eksamensangst og skriveblokering?
 • – andet, der optager dig…..

Det er her jeg har mulighed for at hjælpe og støtte dig, så du bedre kan overskue dit liv, – både “her&nu” – og på længere sigt.

Udgangspunktet er DIG – og det DU er optaget af. 

Gennem terapien vil du opleve, at der bliver en sammenhæng i dit liv, at vi sammen samler trådene omkring dig og dine problematikker. Jeg har gode erfaringer med hurtigt, at få skabt en god og tryg atmosfære, hvor vi sammen kan arbejde med den eller de problematikker du er udfordret af.

 • Jeg arbejder bredt og kreativt ud fra traditionelle psykologiske retninger og principper. De metoder jeg bruger strækker sig over traditionel samtaleterapi, gestaltterapi, eksistentiel terapi, kropsterapi og tegneterapi. Du vil opleve dynamik og selvindsigt undervejs i forløbet.
 • I terapien vil du komme til at mærke mit holistiske menneskesyn skinne igennem. Ligeledes vil du kunne opleve dele af spiritualitet & mindfulness undervejs.
 • Længden af et terapiforløb kan variere og være af kortere eller længere varighed:

Sammen finder vi ud af hvad DU har brug for.

For DIG, kan det komme til at betyde et liv i større balance og harmoni – i overensstemmelse med den, DU i bund og grund er.

Certificeret psykoterapeut v. ID Academy.